Kontakty

Vážení návštěvníci gastroenterologické ambulance,

naše ambulance od počátku května opět provádí všechny vyšetřovací metody klinické, odběrové, sonografické i endoskopické. Provoz ambulance je však nadále významně zatížen přetrvávající epidemiologickou situací s  nutností  dodržování zvýšených hygienických opatření zajišťujících bezpečný provoz.   Tyto postupy na sebe vážou zvýšené časové nároky a logicky snižují původní výkonnost našeho zařízení.
V těchto souvislostech Vás opakovaně žádáme o pochopení nestandardní situace, trpělivost a vzájemnou ohleduplnost.

VELMI PROSÍME, NEKLEPEJTE, VYČKEJTE PŘÍCHODU SESTRY.  NEJSME SCHOPNY NA KLEPÁNÍ REAGOVAT, ANIŽ  BY NEBYLO  NARUŠENO PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ VYŠETŘENÍ. TENTO POSTUP PROSÍM DODRŽUJTE I V PŘÍPADĚ, ŽE SE PŘICHÁZÍTE POUZE K VYŠETŘENÍ OBJEDNAT.

 K objednávání využívejte i telefonický kontakt přednostně v pondělí a středu, kdy neprobíhají endoskopická vyšetření a jsme schopny telefonicky pružněji reagovat. Další způsob objednání je e-mailová komunikace s požadavkem  k vyšetření a uvedením zpětného kontaktu na Vás včetně kontaktu telefonického.

Pro tento způsob komunikace uvádím telefonické spojení: čísla telefonu 382 322 944, 384 376 462, e-mail ordinace@gae.cz. Tyto kontakty využívejte i pro odkladné konsultace a k objednávání eReceptů.

K osobní návštěvě v naší ambulanci nadále přicházejte pouze s ochrannou rouškou či respirátorem Do čekárny vstupujte v počtu tří osob, ostatní vyčkejte v prostorách chodby. Při pobytu v čekárně i na chodbě mezi sebou dodržujte bezpečné rozestupy. Před vstupem do ambulance budete vyzváni k vyplnění epidemiologického dotazníku. Při vstupu do ambulance Vám bude bezkontaktně změřena tělesná teplota a poskytnut dezinfekční prostředek k dezinfekci rukou.

Ještě jednou děkujeme za pochopení.
V Jindřichově Hradci 15. 5. 2020         MUDr. Marie PokornáTelefonický kontakt na ordinaci:  O2 384 376 462 (linka 462 je zapojena na ústřednu nemocnice s číslem 384 376 911) + O2 384 322 944 (mezinárodní předčíslí +420)
Obě linky jsou akceptovány pouze v přestávkách mezi výkony, není na nich záznamník.

Telefonický kontakt na účtárnu není, pouze přes e-mail nebo přes telefon ordinace.

poštovní kontakt na firmu:           GAE s.r.o., Řečička 782/III, 377 01 Jindřichův Hradec
poštovní kontakt na ordinaci:      GAE s.r.o. gastroenterologická ordinace, MUDr.Marie Pokorná, U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
doručovací kontakt na ordinaci:  Jindřichův Hradec -> Václavská ulice -> Poliklinika -> vchod od horního parkoviště vpravo od vchodu k lékárně Dr. Max – >  2. podlaží -> levé křídlo -> dveře číslo 255 označené GAE s.r.o.

GPS ordinace: 49°8’26.49″N, 15°0’12.241″E

e-mail:
ordinace@gae.cz – týkající se ordinace (informace týkající se lékařského tajemství na riziko odesílatele, nemůžeme ručit za jejich providery internetu)
info@gae.cz          – obecné (zde rozhodně nedávejte informace týkající se lékařského tajemství)
ucto@gae.cz          – administrativa a účtárna

Informace na internetu o naší společnosti

Společnost nemůže zodpovídat za pravdivost údajů uváděných o naší společnosti na internetu různými komerčními subjekty. V současné době (červenec 2018) vždy jde o údaje, které byly získány bez vědomí, souhlasu a kontroly naší společnosti.
Občas se pokoušíme upozornit majitele webů na uváděné nepravdivé údaje, někdy i zareagují, ale stále se objevují nové webové stránky, které často od někoho přebírají údaje i z minulého tisíciletí bez jakékoliv kontroly na současný stav.
Pravdivé údaje jsou uváděny pouze státní správou, typicky wwww.justice.cz.

Napsat komentář

Gastroenterologická a interní ordinace, MUDr. Marie Pokorná