GAE s.r.o.
IČO: 034 94 446
DIČ: CZ03494446
IČZ: 34219000
e-mail:
info@gae.cz
ID datové schránky: i5hq9nh
Adresa: Řečička 782/III,
377 01 Jindřichův Hradec

Další kontaky viz dále či podrobněji menu Kontakty
GDPR: Tento web neshromažďuje žádné informace o svých uživatelích.

Jihočeský kraj - Aktuální informace ke COVID-19

MPSV rozesílá datovou schránkou: Informace MPSV ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem.

Upozornění
Vzhledem k útokům SPAM na naši doménu a zapnuté ochraně se mohou některé e-maily označit automatickou ochranou nesprávně jako SPAM (typicky free e-mail s doménou c-box.cz, řeší se) a tím "spadnout" mezi desítky až stovky e-mailů nevyžádané pošty. Tím se může takový e-mail při kontrole nevyžádané pošty přehlédnout a neoznačí se jako "Není nevyžádaná pošta", tedy se ztratí. Bohužel kriminalita na internetu se zatím moc neřeší a ani evropské právo na domény registrované například v Panamě nedosáhne.

Vyšetření střeva kapslí

Na webu VZP je článek o vyšetření tlustého střeva kapslí, o kterém se můžete dočíst v médiích. Jasně je v článku řečeno, že kapsle nemůže plně nahradit vyšetření tlustého střeva kolonoskopem a že toto vyšetření neplatí zdravotní pojišťovny. Pokud někdo na vyšetření kapslí trvá, může toto vyšetření absolvovat na nějakém pracovišti jako samoplátce, v […]

Test Countdown Timer

+-+-+-+

Lékaři dnes bojují i za své pacienty

LÉKAŘI DNES BOJUJÍ I ZA SVÉ PACIENTY, NEJEN O SVOU EXISTENCI.

Občané České republiky, soukromí lékaři v celé ČR s podporou České lékařské komory v těchto dnech protestují proti ministerstvu zdravotnictví.

Bráníme se neustálému

zbytečnému navyšování administrativní zátěže. Bere nám čas, který chceme věnovat Vám, našim pacientům. zhoršování finančních podmínek. A nejde o […]

IČO s nulou na začátku?

IČO s nulou na začátku nejde zadat jako variabilní symbol. Zajímalo mě, proč se vydávají. Odpověď z ČSÚ je kurzívou:

IČO je sedmimístné pořadové číslo doplněné o kontrolní znak, celkově tedy bez výjimky 8 číslic. 0 je samozřejmě také číslo, na začátku ho má plno subjektů, např. drtivá většina městských a obecních úřadů.

Hm… Problém […]

Stránky