GAE s.r.o.
IČO: 034 94 446
DIČ: CZ03494446
IČZ: 34219000
e-mail:
info@gae.cz
ID datové schránky: i5hq9nh
Adresa: Řečička 782/III,
377 01 Jindřichův Hradec

Další kontaky viz dále či podrobněji menu Kontakty
GDPR: Tento web neshromažďuje žádné informace o svých uživatelích.

Jihočeský kraj - Aktuální informace ke COVID-19

MPSV rozesílá datovou schránkou: Informace MPSV ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem.

Upozornění
Vzhledem k útokům SPAM na naši doménu a zapnuté ochraně se mohou některé e-maily označit automatickou ochranou nesprávně jako SPAM (typicky free e-mail s doménou c-box.cz, řeší se) a tím "spadnout" mezi desítky až stovky e-mailů nevyžádané pošty. Tím se může takový e-mail při kontrole nevyžádané pošty přehlédnout a neoznačí se jako "Není nevyžádaná pošta", tedy se ztratí. Bohužel kriminalita na internetu se zatím moc neřeší a ani evropské právo na domény registrované například v Panamě nedosáhne.

Podepisování PDF

Originální text s obrázky v PDF, dále stejný text, ale bez obrázků

Podepisování dokumentů PDF

Podpisování PDF myší a souborem

Menu vpravo: Vyplnit a podepsat – > Poté v novém menu nahoře vpravo Podepsat -> v otevřeném menu Přidat podpis

 

Pokud se menu neotevře, je majitelem souboru podepsání zakázáno.

Pokud v Adobe Reader nějaký podpis již je, objeví se v nabídce místo Přidat podpis. Je možné ho použít kliknutím na něj nebo zrušit kliknutím na ikonu vpravo od něj (s minus.).

Poté je možné podpis pomocí menu Kreslit nakreslit myší nebo ho pomocí menu Obraz načíst ze souboru.

Podepisování PDF digitálním certifikátem

Zda je na počítači digitální certifikát, uvidíme v nabídce MS Internet Explorer:

Ozubené kolečko vpravo nahoře -> Možnosti internetu -> Obsah -> Certifikáty -> záložka Osobní.

Certifikát musí být platný.

 

Certifikát se doplní v menu PDF Vyplnit a podepsat -> Více nástrojů

 

Vybere se menu Certifikáty a vyvolá se Otevřít.

 

Menu nahoře Digitálně podepsat, objeví hláška o umístění podpisu.

 

Pokud je na počítači instalován digitální certifikát či certifikáty, nabídnou se a je možné ho použít k podpisu.

A na konci se údaj o certifikátu objeví na zadaném místě, viz předchozí obrázek.

 

 

Stránky